Vårt miljöarbete

Miljöpolicy

Asperö Fisk värnar om miljön. Vi arbetar i EU-godkända lokaler, följer Egenkontrollprogram och är även Kravgodkända.

Hos oss arbetar vi ständigt på förbättringar för att minska företagets miljöpåverkan. Kunskap om och engagemang för denna fråga återfinns hos samtliga anställda.